Level

Level:UNG er for deg mellom 16 og 19 år som vil være en god kjæreste. Kurset griper fatt i både vanlige og mindre vanlige problemstillinger og spørsmål som man gjerne står overfor tidlig i livet. Kurset tilbys hovedsakelig gjennom undervisning i vidergående skole, 2. år og gjennomføres av kompetente og erfarne kursledere. Ta kontakt med oss for mer informasjon .

Level:ung er for deg mellom 16 og 19 år som vil være en god kjæreste. Kurset griper fatt i både vanlige og mindre vanlige problemstillinger og spørsmål som man gjerne står overfor tidlig i livet. 

Level:mangfold er for par med spesiellle utfordringer. Kurset tilpasses den enkelte gruppen. Eksempler på temaer til dette kurset kan være flerkulturelle par, langdistanse forhold og mine, dine våre barn.

Level:fartstid er for par med erfaring. Kurset gir mulighet til å friske opp kjærligheten, hente inspirasjon og avklare forventninger til fremtiden sammen.

Level:start er for kommende foreldre, nybakte foreldre eller nye par. Kurset gir mulighet til å avklare verdier og forventinger sammen og gir parene gode verktøyer i kommunikasjon- og konflikthåndtering.


 

Dette er Level Samliv!

I Level jobber vi for sterke parforhold. Vi vil skape rom for samlivsutvikling for alle par – uansett hvilken fase i livet man befinner seg i og hvilke problemstillinger man står overfor. Level er et nettverk bestående av kommune, fylkeskommuner og Den Norske Kirken.

Level er etablert i 12 kommuner i Vest og Aust-Agder: Kvinesdal, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Hægebostad, Åseral, Audnedal, Lindesnes, Marnadal, Farsund, Grimstad og Arendal. Det arbeides kontinuerlig med etablering av Levelteam i nye kommuner.

Level er et samarbeid mellom de lokale organer og miljøer som arbeider med samlivsfremmende tiltak i kommunene, familiekontoret, videregående skole og kirken lokalt.

Arbeidet ledes av team med representanter fra disse miljøene. Levelteamet er ansvarlig for gjennomføring av kurs i sin respektive kommune.

Level ledes av et styre bestående av representanter fra flere Levelteam. Styret har et koordinerende ansvar for Levels virksomhet og velges av generalforsamlingen som holdes hvert år.