Kontakt

Kontaktinfo til alle Level Team:


Level Arendal

Kåre Nygård (Styreleder Level-Samliv)

Mail: knyg33@gmail.com

Mobil: 905 66 162


Level Kvinesdal

Leder: Lene Lovise Holgersen, diakon

Mail:  lholgersen@kvinesdal.kirken.no

Mobil: 950 98 454


Level Lyngdal

Leder: Ragnhild Synnøve Lied

Mail: ragnhild.lied@lyngdal.kirken.no

Mobil: 917 72 583


Level Farsund

Leder: Ellen Mari Høiland

Mail: elho@farsund.kommune.no

Mobil: 48895391


Level Lindesnes

Leder:

Mail:

Mobil:


Level Indre Agder

Leder: Irlin Frigstad

Mail: irlin.frigstad@audnedal.kommune.no

Mobil: 414 68 345


Level Grimstad

Leder: Turid Thaulow Hamre

Mail: turid.thaulow.hamre@grimstad.kommune.no

Mobil: 481 28 558